ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เรื่อง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน สำหรับสถานศึกษา