สพป.ตาก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Reading Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วย ดร.อรชร ปราจันทร์ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และบุคลากรศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT : Reading Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 และให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้