สพป.ตาก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Reading Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566