ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันการสอนภาษาจีน “ครูสอนภาษาจีนดีเด่น” ระดับประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566