พิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภทจังหวัดตาก ปีการศึกษา 2566

                วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภทจังหวัดตาก ปีการศึกษา 2566 จำนวน 122 ทุน ให้กับเด็กและเยาวชนผู้พิการจากครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองรวมทั้งให้เด็กออทิสติก และเด็กพิการ ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก