พิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภทจังหวัดตาก ปีการศึกษา 2566