ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือโรงเรียนบ้านห้วยผา จ.แม่ฮ่องสอน ประสบอุทกภัย

สพป.ตาก เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือโรงเรียนบ้านห้วยผา ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากประสบเหตุอุทกภัย ก่อให้เกิดความเสียหายกับอาคารเรียนและรถยนต์ส่วนราชการ โดยท่านสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือได้ที่ ….

บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน เลขที่บัญชี 508-0-570-377 ชื่อบัญชี โรงเรียนบ้านห้วยผา เพื่อการจัดการศึกษา