ขอแสดงความยินดีกับ “ครูฉัตรตระกูล คำมูล” ครูโรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 @TAK1ได้รับรางวัลผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับยอดเยี่ยมระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทครูผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center).

😘🤩ขอแสดงความยินดีกับ “ครูฉัตรตระกูล คำมูล” ครูโรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 @TAK1ได้รับรางวัล👍🎉🥇🏆🎖ผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับยอดเยี่ยมระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทครูผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)