สพป.ตาก เขต 1 รับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน