สพป.ตาก เขต 1 รับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป. ตาก เขต 1 รับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันปัญหาพฤติกรรม และการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน จากนายเศรษฐ์  อินทร์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดตาก โดยมีข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม War Room สพป.ตาก เขต 1