การประกวดแข่งขัน Tik Tok ในหัวข้อ “สพป.ตาก เขต 1 ร่วมรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ประชาสัมพันธ์ การประกวดแข่งขัน Tik Tok ในหัวข้อ “สพป.ตาก เขต 1 ร่วมรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง” เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัดและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และมีความสร้างสรรค์โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 พฤษภาคม 2566 และผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล เกียรติบัตร จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1