สพป.ตาก เขต 1 ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการของกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก