สพป.ตาก เขต 1 ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ PM Open House 2022 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง (โรงเรียนคุณภาพชุมชน)

Read more

การศึกษาดูงานการเตรียมเป็นเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ี 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก ณ สพป.น่าน เขต 1

Read more

การประชุม conference ครั้งที่ 3 เรื่อง การเตรียมการดำเนินงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก

Read more

สพป.ตาก เขต 1 เยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 จ.น่าน และร่วมรับมอบธงเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

Read more

การประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

Read more

สพป.ตาก เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประชาคมการศึกษาจังหวัดตาก (Tak Provincial Education Community : TEC)

วันที่ 20 มกราคม 2566

Read more

การประชุม conference การเตรียมการดำเนินงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก

Read more

การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 6/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

วันที่ 29 ธันวาคม 2565

Read more