สพป.ตาก เขต 1 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เนื่องในปีใหม่ไทย 2565

วันที่ 18 เมษายน 2565 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 มอบหมายให้ นายสมคิด มาหล้า รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.อรชร ปราจันทร์ ทนายวีระพงศ์ คำกมล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 บุคลากรทางการศึกษา สพป.ตาก เขต 1 และตัวแทนกลุ่มโรงเรียน 8 กลุ่ม ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยมีการสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรเนื่องในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย พ.ศ.2565 ณ บริเวณโดมอาคารแม่’80 สพป.ตาก เขต 1

no images were found