ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อพิชิตคุณภาพการศึกษากิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวินาย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อพิชิตคุณภาพการศึกษากิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ณ ห้องประชุมส้มเสี้ยวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1