ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอสั้น “เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริตและการฟอกเงิน”

>>>> รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo?fbid=122114426156303066&set=a.122102281148303066