สพป.ตาก เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2567