สพป.ตาก เขต 1 ร่วมพิธีมอบบ้าน “โครงการสร้างบ้านเด็กไร้ที่พึ่ง”