การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วย ดร.อรชร ปราจันทร์ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และบุคลากรศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบและคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ พร้อมตรวจความเรียบร้อยในการดำเนินการทดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบ โดยมีสนามสอบในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ทดสอบด้วย Paper Pencil จำนวน 15 สนามสอบ