ประชาสัมพันธ์แต่งตั้งโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน