สพป.ตาก เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567

วันที่ 16 มกราคม 2567 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วย ดร.อรชร ปราจันทร์ นายวีระพงศ์ คำกมล รอง.ผอ.สพป.ตาก เขต 1 คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 1 ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 จังหวัดตาก เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม หลังจากนั้น เวลา 12.30 น.ได้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดตาก ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก