สพป.ตาก เขต 1 ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและทุนการศึกษาให้กับนักเรียน