สพป.ตาก เขต 1 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566

                วันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วย นายสมคิด มาหล้า ดร.อรชร ปราจันทร์ นายวีระพงศ์ คำกมล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เยี่ยมสนาม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อให้กำลังใจคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมีสนามการแข่งขันทั้งหมด 7 สนาม คือ โรงเรียนอนุบาลตาก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ โรงเรียนบ้านคลองสัก  และห้องประชุมอาคารแม่’80 สพป.ตาก เขต 1