ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลราชบุรี