ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ฉบับภาษาจีน ปีงบประมาณ 2566

行政誠信意向公告德小學教育服務區第一區辦事處中文版