สพป.ตาก เขต 1 ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ PM Open House 2022 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง (โรงเรียนคุณภาพชุมชน)