สพป.ตาก เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วย นายสมคิด มาหล้า ดร.อรชร ปราจันทร์ นายวีระพงศ์ คำกมล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.ตาก เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อชี้แจงข้อราชการ การดูแลความปลอดภัยทั้งของสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน ให้คณะครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ณ ห้องประชุมอาคารแม่’80 สพป.ตาก เขต 1