สพป.ตาก เขต 1 จัดการอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ปีการศึกษา 2565

      วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ปีการศึกษา 2565 และบรรยายพิเศษ โดยมี นายสมคิด มาหล้า ดร.อรชร ปราจันทร์ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ดร.วรวุฒิ แสงนาก ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ผศ.ดร.ประจบ ขวัญมั่นนายอดุลย์ พิมพรม ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน และนางวริญญา นันทโกมล ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรครูผู้ช่วยในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ จ.ตาก