โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566

Read more

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read more

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

                 วันที่ 3

Read more

รายงานการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน สพป.ตาก เขต 1

Read more

การคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร) และ(Best Practice) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย(สำหรับครูผู้สอน)

Read more

สพป.ตาก เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนใน อ.บ้านตาก อ.สามเงา และ อ.วังเจ้า

     วันที่ 20 มิถุนายน 2

Read more