ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบที่ 1)

รายละเอียดเพื่มเติมที่ https://personnel.takesa1.go.th/?p=2056