สพป.ตาก เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ตาก เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.ตาก ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ณ ห้องประชุม War Room สพป.ตาก เขต 1