สพป.ตาก เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์