สพป.ตาก เขต 1 ประชุมคณะ อ.ก.ค.ศ. ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ครั้งที่ 9/2566

     วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. สพป.ตาก เขต 1 จัดประชุมคณะ อ.ก.ค.ศ. ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ครั้งที่ 9/2566 โดยมีนางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ประธาน อ.ก.ค.ศ.ฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.ฯ และนายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมส้มเสี้ยว สพป.ตาก เขต 1