โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 21

 *** ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดวันแข่งขันประกวดวาดภาพเป็น วันเสาร์ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ***

ลงทะเบียนได้ที่ >>> https://app.finearts.cmu.ac.th/ptt-66/