การประเมินผลการพัฒนางานตามบันทึกข้อตกลง PA ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                วันที่ 11 กันยายน 2566 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 รับการประเมินผลการพัฒนางานตามบันทึกข้อตกลง PA ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี สพฐ. เป็นประธานการประเมิน พร้อมด้วยดร.ชนาธิป ทุ้ยแป ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ดร.ธวัช กงเติม อดีต ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นางสาวปารณีย์ ณะแก้ว นักทรัพยากรบุคคล สพฐ. และ นางสาววัณณิตา อุ่ยเจริญ นักทรัพยากรบุคคล สพฐ. ณ ห้องประชุม War Room สพป.ตาก เขต 1