การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสมคิด มาหล้า ดร.อรชร ปราจันทร์ นายวีระพงศ์ คำกมล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.ตาก เขต 1 ร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2566 เพื่อแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 และแจ้งข้อราชการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมอาคารแม่’80 สพป.ตาก เขต 1