ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566