สพป.ตาก เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล

     วันที่ 25-26 เมษายน 2566 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 มอบหมายให้ นายสมคิด มาหล้า รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.อรชร ปราจันทร์ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1  และบุคลากร สพป.ตาก เขต 1 ที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ณ หอประชุมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์