สพป.ตาก เขต 1 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2566

     วันที่ 19 เมษายน 2566 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 มอบหมายให้ นายสมคิด มาหล้า รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.อรชร ปราจันทร์ นายวีระพงศ์ คำกมล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1  บุคลากร สพป.ตาก เขต 1 และตัวแทน กลุ่มโรงเรียน 8 กลุ่ม ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2566 โดยมีการรดน้ำดำหัวขอพร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ บริเวณโดมอาคารแม่’80 สพป.ตาก เขต 1