สพป.ตาก เขต 1 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์และรับฟังการนำเสนองานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับปริญญาโท

วันที่ 18 เมษายน 2566 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 มอบหมายให้ ดร.อรชร ปราจันทร์ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ตาก เขต 1 ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประเมินผลการฝึกประสบการณ์และรับฟังการนำเสนองานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับปริญญาโท หลังการฝึกงานในระหว่างวันที่ 3-18 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม War Room สพป.ตาก เขต 1