เชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ เพลง และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จังหวัดตาก