กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ” Open House  เปิดรั้วบัวบาน “