ประชุมชี้แจงสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสมคิด มาหล้า รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และบุคลากรศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 จัดประชุมชี้แจงสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมอาคารแม่’80 สพป.ตาก เขต 1