วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.ตาก เขต 1 ร่วมพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิผลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประรานในพิธี ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก