การประชุม conference ครั้งที่ 3 เรื่อง การเตรียมการดำเนินงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก