สพป.ตาก เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4 /2565

  • วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสมคิด มาหล้า ดร.อรชร ปราจันทร์ นายวีระพงศ์ คำกมล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.ตาก เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ และ เวลา 13.00 น. ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4 /2565 ณ ห้องประชุมอาคารแม่’80 สพป.ตาก เขต 1