การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วย ดร.อรชร ปราจันทร์ นายวีระพงศ์ คำกมล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และบุคลากรศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบและคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ พร้อมตรวจความเรียบร้อยในการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทดสอบด้วย Paper Pencil จำนวน 23 สนามสอบ ด้วยระบบดิจิทัล 1 สนามสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบการทดสอบของ สทศ.