ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม