เรียกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ลำดับที่ 27 – 30

รายอะเลียดเพิ่มเติม https://personnel.takesa1.go.th/?p=2000