การประชุมผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 1

                วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวีระพงศ์ คำกมล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.ตาก เขต 1 ร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 1 เพื่อพบปะพูดคุยกับบุคลากร ชี้แจงข้อราชการ และแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมอาคารแม่’80  สพป.ตาก เขต 1